Działalność  gminnych przedszkoli od września 2020 r.   

 
 
 
 
 

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 2 lipca 2020 przedszkola będą działały według określonych wytycznych.

Miesiąc wrzesień  ze względu na powrót dzieci po wakacjach i ich obecność w wielu miejscach w Polsce i za granicą chcielibyśmy potraktować jako miesiąc podwyższonego ryzyka.

Chcielibyśmy zapewnić dzieciom i pracownikom  możliwie maksymalne  warunki bezpieczeństwa,  dlatego przedszkola będą działały w  podwyższonym reżimie sanitarnym.

Prosimy  również rodziców niepracujących, aby w miesiącu wrześniu  nie przyprowadzali dzieci do przedszkola. Prośba ta jest podyktowana warunkami, które musi spełnić przedszkole a mówią one o metrach koniecznych  do zapewnienia na jedno dziecko,  w związku z tym liczebność grup przedszkolnych powinna być mniejsza. Dajmy szansę rodzicom pracującym.  

Prosimy  również rodziców o wypełnienie oświadczenia  dostępnego  w przedszkolach, celem zaplanowania organizacji pracy przedszkola i posiłków dla dzieci. Oświadczenia prosimy składać do dnia 31.08.2020 r.  (treść oświadczenia: Oświadczenie rodzica)

 Z uwagi na sytuację epidemiczną w tym roku nie odbędą się dni adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci. 

 Wciąż obowiązuję zakaz wchodzenia osób trzecich do budynków przedszkolnych w tym rodziców. Odstępstwem będzie pierwszy tydzień w którym rodzice dzieci trzyletnich lub nowych będą mogli towarzyszyć dziecku  do momentu wejścia dziecka na salę z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Konieczność poddania się mierzeniu temperatury u rodzica, dezynfekcji rak oraz założenie maseczki. 

 Wszystkie gminne przedszkola będą otwarte w godzinach 7.00- 17.00. 

 Dzieciom będzie mierzona temperatura przy wejściu, dyrektor placówki może odmówić przyjęcia dziecka w sytuacji podwyższonej temperatury, prosimy o wyrażenie zgody na pomiar temperatury ze względu na bezpieczeństwo dziecka. 

 W miesiącu wrześniu nie będą organizowane żadne wyjścia dzieci poza placówki, nie będą też zapraszani do przedszkola goście i nie będą prowadzone zajęcia dodatkowe, wynika to ze względów bezpieczeństwa i konieczności ograniczenia dostępu do przedszkola osób trzecich.  

 Dzieci nie mogą przynosić zabawek do przedszkola. 

 

W trosce o dzieci i pracowników prosimy rodziców o wyrozumiałość i  ścisłą współpracę.  Odpowiedzialne zachowanie dorosłych z pewnością zminimalizuje  możliwość zarażenia się wirusem zarówno dzieci jak i pracowników przedszkoli.