DZIEŃ OTWARTY

28 sierpnia 2023 r. / poniedziałek /  zapraszamy nowo przyjęte dzieci do Przedszkola Nr 5 na dzień otwarty, w godzinach: 10:00 – 11:30.

Tego dnia dziecko przez cały czas pobytu przebywa pod opieką osoby dorosłej, z którą przyszło.