23 sierpnia 2024 r. / piątek / zapraszamy nowo przyjęte dzieci do Przedszkola Nr 5 na dzień otwarty, w godzinach: 10:00 – 11:30.

Tego dnia dziecko przez cały czas przebywa pod opieką osoby dorosłej, z którą przyszło.