Jak ja i inni dbamy o środowisko w naszym mieście?

 
 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

„Jak ja i inni dbamy o środowisko w naszym mieście? – ekolapbook”.

 
Patronatem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno. 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3.
Zadanie konkursowe:
Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie eko- lapbooka na temat:
Jak ja i inni dbamy o środowisko w naszym mieście?”. 
 

Praca konkursowa ma mieć format A4 oraz może być wykonana na papierze technicznym lub w teczce. Lapbook ma zawierać takie elementy jak: zagadki, otwierane skrytki, rysunki, napisy (do wyboru). Uczestnik konkursu ma przedstawić w nim, jak dba o środowisko oraz jak dba o planetę jego najbliższe otoczenie (np. rodzina, szkoła, inni mieszkańcy, władze miasta).

Konkurs ma formę indywidualną. 

 

Praca musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą, danymi teleadresowymi szkoły, do której uczęszcza (informacja powinna być umieszczona z tyłu pracy/ na jej okładce). 

Prace należy dostarczyć do wychowawców klas do dnia 11.12.2020r.

 

Organizatorzy: 

Iwona Skowrońska, Marta Wojdyna