Konkurs czytelniczy „Zaczytana szkoła”

 
 

Konkurs czytelniczy „Zaczytana szkoła”

 

Nasza szkoła z dniem 1 października 2020 roku przystąpiła do udziału w ogólnopolskim konkursie czytelniczym „Zaczytana Szkoła”.

Celem konkursu jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Organizatorem konkursu jest Studium Prawa Europejskiego w Warszawie oraz Instytut Badań nad Demokracją.

Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Zaczytana Szkoła” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Mamy do wykonania 7 zadań konkursowych:

  1. Przeprowadzenie szkolnego konkursu ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”. (p. D. Zając)
  2. Zaprojektowanie przez ucznia żywej okładki swojej ulubionej książki. (p. I. Wojewoda-Jedynak)
  3. Przygotowanie przez uczniów krótkiego komiksu na dowolny temat. ( I. Wojewoda-Jedynak)
  4. „Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania.  (p. H. Lewandowska)
  5. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Zaczytana szkoła”. (p. I. Wojewoda-Jedynak)
  6. Zorganizowanie konkursu dla uczniów, na napisanie recenzji ulubionej książki. (p. E. Marciniak-Cukiernik)
  7. Samodzielne zapoznanie się uczniów z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza. (p. H. Lewandowska)

 

Wszelkie przeprowadzone konkursy i opis poszczególnych zadań można śledzić na szkolnej stronie internetowej.

Szkolnym koordynatorem konkursu jest p. Dorota Zając.