Konkurs na „Najciekawszą kukiełkę z owoców i warzyw” 

 

Regulamin konkursu:

•Konkurs kierowany jest do uczniów z klas 1-3.

• Postacie (figurka lub kukiełka) powinny być wykonane techniką przestrzenną.

• Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko JEDNĄ pracę.

• Kukiełka musi być wykonana z warzyw lub owoców oraz elementów mocujących np. sznurek, klej, drucik .

• Do każdej kukiełki należy dołączyć starannie przymocowaną małą metryczkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa.

• Ze względu na nietrwałość materiału z którego zostaną wykonane prace, kukiełki można przynosić tylko przez 4 dni, piątego dnia konkurs zostanie rozstrzygnięty.

• Prace należy przynosić w dniach 26 – 29.10.2020 r. do świetlicy szkolnej. • Ogłoszenie wyników na naszej stronie internetowej szkoły.