Odbiór podręczników, kluczy do szafek i pakietów dokumentów    

 

Drodzy Rodzice,

we wtorek, 1 września wychowawcy klas zapraszają po odbiór podręczników, ćwiczeń i kluczy do szafek w szatni (dotyczy klas 3), według poniższego harmonogramu:  

Klasa 2 a – godz. 17:00 (przy wejściu głównym),

Klasa 2 b – godz. 17:00 (przy wejściu głównym),

Klasa 2 c – godz. 18:00 (przy wejściu głównym),

Klasa 2 d – godz. 18:00 (przy wejściu głównym),

Klasa 3 a – godz. 19:00 (przy wejściu głównym),

Klasa 3 b – godz. 19:00 (przy wejściu głównym),

Klasa 3 c – godz. 17:00 (wejście od strony boiska),

Prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących zasłaniania ust i nosa i zachowanie bezpiecznych odległości.

Uczniowie klas starszych 5 – 8 (w maseczkach) spotykają się ze swoimi wychowawcami po odbiór kluczy do szafek i tych podręczników, które już wydawnictwo dostarczyło według następującego harmonogramu:

 

Klasa 5 a – godz.11.00 (sala 10)

Klasa 6 a – godz. 11.00 (sala 17)

Klasa 6 b – godz. 12.00 (sala 15)

Klasa 6 s – godz. 12.00 (sala 11)

Klasa 7 a – godz. 13.00 (sala 13)

Klasa 7 b – godz. 13.00 (sala 10)

Klasa 7 s – godz. 14.00 (sala 11)

Klasa 8 s – godz. 14.00 (sala 16)