Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wywieszone są w placówce, a po zalogowaniu się rodzica do systemu rekrutacyjnego na stronę internetową Portal Oświatowy – Rekrutacje 2023/2024 (piaseczno.eu) widnieje informacja czy dziecko zostało przyjęte/nieprzyjęte.