Stołówka 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami organizacji stołówki w roku szkolnym 2021/2022: 

informacja dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4: Info szkoła aplikacja

informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 5: Info przedszkole aplikacja