Zapraszamy do zapoznania się z listą dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 4 w Piasecznie na rok szkolny 2022/2023:

szkoła-lista dzieci przyjetych