Uwierz w swoje możliwości

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piasecznie

wraz z terapeutą Integracji Sensorycznej (SI)

zaprasza do udziału w konkursie ruchowym ,,Uwierz w swoje możliwości”  uczniów  uczęszczających na zajęcia z Integracji Sensorycznej.

 

Regulamin konkursu:

Organizator

 • Nauczyciel terapeuta Integracji Sensorycznej – Anna Milcarz
 • Honorowy patronat sprawuje Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Piasecznie – Wioletta Grochowicz

Adresaci

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 uczęszczających na zajęcia  z  Integracji Sensorycznej.

 

Cele konkursu

 • rozwijanie ogólnej sprawności motorycznej;
 • kształtowanie nawyków aktywności ruchowej;
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości ucznia.

 

Warunki uczestnictwa

 • Zadaniem uczestników jest wykonanie pięciu ćwiczeń.

Ćwiczenie I

W staniu podrzucanie i chwytanie piłki z klaśnięciem w dłonie. Ćwiczenie wykonywane na czas, liczba powtórzeń w ciągu minuty.

 

Ćwiczenie II

W staniu rzucanie piłką do celu. Ćwiczenie wykonywane na czas, liczba powtórzeń w ciągu minuty.

 

 Ćwiczenie III

,,Leniwiec”- ćwiczenie z wykorzystaniem sprzętu podwieszanego ,, konik terapeutyczny’’. Dziecko trzyma się konika rękami i nogami od spodu i próbuje wytrzymać w tej pozycji najdłużej jak potrafi. Ćwiczenie wykonywane na czas   ( 1 sekunda = 1 punkt).

 

Ćwiczenie  IV

Leżenie przodem, łokcie uniesione do góry,  przekładanie woreczka z ręki do ręki wokół kręgla. Ćwiczenie wykonywane na czas, liczba powtórzeń w ciągu minuty.

 

Ćwiczenie V

Bieg w miejscu, wysokie unoszenie kolan z klaśnięciem pod  uniesioną nogą. Ćwiczenie wykonywane na czas, liczba powtórzeń w ciągu minuty.

 • Konkurs odbędzie się w terminie od 22 marca do 12 kwietnia 2021 r. Uczestnicy będą wykonywać ćwiczenia podczas zajęć z Integracji Sensorycznej.
 • Wygrywają uczniowie, którzy uzyskają jak największą liczbę punktów.

 

 

 

Wyniki konkursu i nagrody

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 kwietnia 2021 r. Wyniki zostaną przesłane mailowo do uczestników konkursu i wychowawców klas.
 • Uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów otrzymają nagrody (I, II  i III miejsce).
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.
 • O rozdaniu nagród poinformujemy wraz z wynikami konkursu.
 • Lista dzieci nagrodzonych w konkursie zostanie wysłana do wychowawców klas       i uczniów.

 

Koordynator konkursu

 

Postanowienia końcowe:

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka  na potrzeby wyżej wymienionego konkursu

 

Zgoda rodziców wraz z klauzulą informacyjną: zgoda rodzicw_klauzula informacyjna