Wytyczne w sprawie nauczania zdalnego

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie. Szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach