Zasady korzystania z aplikacji Teams podczas lekcji online  

Materiał opracowany przez Panią pedagog – Kignę Krupę: