Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszamy na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 1 września 2022 r., o godzinie 17:00:

Klasa 1 a – sala nr 3

Klasa 1 b – sala nr 4

Klasa 1 c – sala nr 2

Klasa 1 d – sala nr 1.