Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego: Xerox Scan_09052024100047  (w pliku znajduje się także karta zapisu dziecka, do której dołączyć należy klauzulę informacyjną: KLAUZULA-INFORMACYJNA-dyzur )