Szanowni Pastwo,

tegoroczna akcja “Lato w mieście” organizowana w terminie: 26 czerwca – 7 lipca 2023 r. skierowana jest do uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 4 w Piasecznie zamieszkałych na terenie gminy Piaseczno. Nabór uczestników odbywa się do czterech 15 osobowych grup. Chętne dziecko może wziąć udział w jednym tygodniu akcji. Zajęcia dla dzieci organizowane będą od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7:30 – 16:30.

W celu zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy – dostępny od 4 maja 2023 r., od godziny 14:00. Link do formularza zostanie rozesłany do rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Po potwierdzeniu otrzymania zgłoszenia od koordynatora należy dokonać opłaty za wyżywienie.

Warunkiem zapisu dziecka na półkolonie jest:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
  • dokonanie opłaty za wyżywanie uczestnika w wysokości 29 zł/dzień na konto
    68 1160 2202 0000 0003 8667 6403 firmy G&P Małgorzata Kawala,
  • dostarczenie w dniach 15-16 maja wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z potwierdzeniem opłaty za wyżywienie.

W razie pytań zapraszam do kontaktu e-mail: anna.maksymiuk@cempiaseczno.edu.pl

Koordynator akcji „Lato w mieście 2023”

                                                                                                                                                                        Anna Maksymiuk

 

Lato w mieście regulamin